Selami TOPUZ, YASEMİN ÖZKAN

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlilerinin Sosyal Yardım Alanına İlişkin Görüşleri ve Kanıta Dayalı Uygulama ile İlişkisi

The Views of Social Assistance and Review Officers on Social Assistance Area and Their Links with Evidence Based Practice

SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ

2017-Cilt: 7 - Sayı: 1

169-189

94