MEHMET HALİS KARAMAN

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN 5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIĞI

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

2013-Cilt: 19 - Sayı: 1

211-234

534