Murat TUNA, Can Bülent FİDAN

Kaotik sistemler ve FPGA tabanlı kaotik osilatörlerin gerçek rasgele sayı üretimindeki (GRSÜ) önemi üzerine bir araştırma

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

2018-Cilt: 33 - Sayı: 2

473-492

Kaos ve kaotik sistemler, RSÜ; GRSÜ; FPGA; VHDL.

9286218

Benzer Makaleler

Tefsir ve Fıkıh Usulünün Ortak Metodolojik Problemleri-Kitap İncelemesi

Darulhadis İslami Araştırmalar Dergisi

Mehmet Ali AYTEKİN

Antimicrobial Quality Assessment of Sea-Bass Fillets Treated with Pomegranate Peel Extract During Refrigerated Storage

Eurasian Journal of Agricultural Research

İlknur UÇAK, Wadah ELSHEIKH

Akciğerin küçük hücreli dışı karsinomlarında sitomorfolojik ve klinikopatolojik özellikler arasındaki ilişki

Toraks Dergisi

Mine G. GÜLLÜOĞLU, Zeki KILIÇASLAN, Göksel KALAYCI, Alper TOKER, Dilek YILMAZBAYHAN

Türkiye nematod faunası için tylenchidae (Tylenchida:Nematoda) familyasına bağlı üç yeni tür

Bitki Koruma Bülteni

İlker KEPENKÇİ, M.Emel ÖKTEN, Güler ÖZTÜRK

KARASU DERESİ KARSTİK YAĞIŞ HAVZASINDA TOPRAKLARIN BAZI ÖZELLİKLERİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ

Turkish Journal of Forest Science

Ahmet REİS, Turgay DİNDAROĞLU

The effects of organic or ınorganic zinc and microbial phytase, alone or in combination, on the performance, biochemical parameters and nutrient utilization of broilers fed a diet low in available phosphorus

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MUSTAFA MİDİLLİ, Mustafa SALMAN, Ömer Hakan MUĞLALI, Tülay ÖĞRETMEN, SENA ÇENESİZ, Neslihan ORMANCI

Tokat İli Merkez İlçede Arıcılık Yapan İşletmelerde Bal ve Diğer Arı Ürünlerinin Organik Üretim Potansiyeli

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Filiz YALÇIN ÇİVİ, Esen BÜYÜKBAY ORUÇ

Birinci Dünya Savaşı ve Uluslararası İlişkiler Disiplininin Doğuşu Üzerine Bir Değerlendirme

Gazi Akademik Bakış

Emre OZAN