Aziz BALKANLI

İşletmelerde İnsanları Sevk ve İdare Meselesi

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1948 - Sayı: 1

-

170 67

Benzer Makaleler

Jigsaw ve Birlikte Soralım Birlikte Öğrenelim Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi ve Yöntem ile İlgili Görüşleri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Selçuk ILGAZ, Şeyma ÇALIKLAR, Emre YILDIZ, Ufuk ŞİMŞEK

ANADOLU AĞIZLARINDA ÜNLÜLER

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten

Mukim SAĞIR

MEKÂNSAL SÜREKLİLİK VE BAĞLAMSAL TUTARLILIĞIN PATTERN LANGUAGE ARACILIĞIYLA OKUNABİLİRLİLİĞİ: BİR ÖRNEKLEM

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Pınar KOÇ, Uğur TUZTAŞI

Tesbih Kavramı Üzerine

Dini Araştırmalar

Yaşar ÜNAL

Eksenel Simetrik Levha Çekme İşlemlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi

Makina Tasarım ve İmalat Dergisi

Haluk DARENDELİLER

CİHANGİROĞLU İBRAHİM BEY'İN 93 HARBİ'NDEN KURTULUŞ SAVAŞl'NA KADAR KARS VE ÇEVRESİNDEKİ TEŞKİLATLANMADA OYNADIĞl ROL

Atatürk Dergisi

Murat KÜÇÜKUĞURLU

Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) Çevresi Genç Çökellerinde Gözlenen Bentik Foraminifer Kavkılarındaki Anormal Oluşumlar ve Nedenleri / Abnormal Test Formations Observed in the Benthic Foraminifers from Recent Sediments of Alibey and Maden Islands (Ayvalık-Balıkesir)

Türkiye Jeoloji Bülteni

Engin Meriç, Niyazi Avşar, Figen Mekik, Baki Yokeş, İpek F. Barut, Özcan Dora, Fikret Suner, Fulya Yücesoy Eryılmaz, Mustafa Eryılmaz, Feyza Dinçer, Erol Kam

Türkiye’de Sığır, Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu

Van Veterinary Journal

Abdurrahman KÖSEMAN, İbrahim ŞEKER