Recep PALAMUTOĞLU, Cemal KASNAK

Elma Ekstraktının Toplam Fenolik Madde Miktarı ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Değişkenlerin Etkilerinin Yanıt Yüzey Yöntemi ile Belirlenmesi

Determination of the Effects of Variables on Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Apple Ectracts by Response Surface Method

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

2020-Cilt: 10 - Sayı: 2

1014-1022

ABTS, DPPH, Ultrasound, Apple, Response Surface Method

52