Halil ARSLAN, Oğuz KAYNAR, Ahmet Gürkan YÜKSEK

Kurumsal Kolektif Süreçler için E-Posta İletilerinden Görev Keşfi ve Gerçek Zamanlı Görev Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Task Exploration from E-mail Messages for Corporate Collaborative Processes and Development of a Real-Time Task Management System

Bilişim Teknolojileri Dergisi

2017-Cilt: 10 - Sayı: 4

381-388

Collaborative processes, ToDo list management, e-mail analysis, text mining

1510