Mustafa KAVRAZ, Öznur KABİL

Laboratuvarın Sesin Nesnel Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği

Evaluation Of The Laboratories In Terms Of Objective Parameters Of Sound: KTÜ Case

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

2020 -Cilt: 7 - Sayı: 100. Yıl Özel Sayı

110-122

Acoustic, Laboratory, Objective Parameters of Sound, Simulation

613

Benzer Makaleler

Reference values for selected hematological and biochemical blood parameters from prepregnancy to advanced gestation in Angora cats

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

Özkan ŞİMŞEK, Şevket ARIKAN, Miyase ÇINAR

Investigation of ACE Genome Insertion/Deletion Correlation with Immunohistochemical Profile in Pituitary Adenomas

Turkish Neurosurgery

Murat ALTAŞ, ÖMER FARUK BAYRAK, Alpay SEREFHAN, Gökalp SİLAV, Kerim Kenan COSKUN, Ajlan ÇERÇİ, Nejat IŞIK, İlhan ELMACI

Ankara Bölgesinde Klinik ve Subklinik Mastitislere neden olan Aerobik Mikroorganizmaların ve Mantarların İzolasyon İdentification ve Antibiyotiklere karşı duyarlılıklarının saptanması üzerinde çalışmalar

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Nedret AYDIN, M. Rıfat COŞKUNER

Topoğrafyanın toprakların bazı mikrobiyolojik özellikleri üzerine etkileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi)

RIDVAN KIZILKAYA, Betül YİRMİBEŞOĞLU, NUTULLAH ÖZDEMİR, TAYFUN AŞKIN

The Effectiveness of the Transformational Learning Model on The Critical Thinking Tendency and on the Meta-Cognitive Awareness of the Students in the 6th Grade Science Course

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Sevda KOÇ AKRAN, Ekrem EPÇAÇAN

BİLGİSAYARA DAYALI YENİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE KAPSAM, GELİŞME YE YÖNELİMLER

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Ulf BEYSCHLAG, Nurettin ŞİMŞEK

Global social justice and taxation

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Aysel DOĞAN

+DXr git- ~ tuttur- YAPILARI ÜZERİNE

Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Talip DOĞAN