Aylin ÖZODABAŞ, Cüneyt ARTAN

Tarihi Muş Murat Köprüsü Gerilme ve Deformasyon Bölgelerinin Belirlenmesi

Determination of Stress and Deformation Zones of Historical Mus Murat Bridge

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

2021-Cilt: 8 - Sayı: 1

413-429

Historical Bridges, Finite Elements, Linear Analysis

6957