Ali GEVGİLİLİ

Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi ve Sosyal Sınıflar

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1972 - Sayı: 24

45 - 96

109 50

Benzer Makaleler

Effect of variation in miRNA-binding site (rs8176318) of the BRCA1 gene in breast cancer patients

Turkish Journal of Medical Sciences

Mushtaq AHMAD, Fazal JALIL, Muti Ul HAQ, Aftab SHAH

Kemaliye ve Yusufeli İlçelerindeki Biber (Capsicum annum L.) Üretim Alanlarındaki Bazı Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi / Identification of Some Virus Diseases in Pepper Production Areas in Kemaliye and Yusufeli Districts

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Hidayet BOSTAN, Atilla DURSUN

MAKRO İKTİSAT VERİLERİNDE KAYIP VERİLERİN REGRESYONA DAYALI EN YAKIN KOMŞU “HOT DECK” YÖNTEMİ İLE TAMAMLANMASI

İzmir İktisat Dergisi

A. Mete ÇİLİNGİRTÜRK, Dilek ALTAŞ

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankaların Finansal ve Borsa Performanslarına Dair Bir İnceleme

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Fevzi Serkan ÖZDEMİR, Mehpare KARAHAN GÖKMEN, Oguzcan AKDEMİR

İhtilalin Liberal_ Burjuva Yönüne Sosyal Muhalefet Akımının Gelişme Çizgisi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Bahri SAVCI

Türkiye’de Manisa İli Salihli İlçesi Kapancı Köyü’nde Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretiminde Yerel İnovasyon Ağları

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Murat Boyacı

Modern Belgelerde Sahtecilik Ve Bilgi Ve Belge Yöneticileri İçin Sahte Belgelerin Tespitinde Kullanılabilecek Bir Model Önerisi

Arşiv Dünyası

Nida KAYALI

Anayasa Diyalektiği Açısından Özerk Kuruluşların Görevi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Mümtaz SOYSAL