Benzer Makaleler

Üretimin su ayak izinin incelenmesi: Diyarbakır ili için bir vaka çalışması

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Abdullah MURATOĞLU

PRESTİJLİ OTOMOBİL MARKALARINDA LÜKS ALGILAMASININ SATIN ALMA İSTEKLİLİĞİNE ETKİSİ: İSTANBUL VE SAKARYA ÖRNEĞİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Saim Saner ÇİFTYILDIZ, Nihal SÜTÜTEMİZ

2008 Yılı Kelenderis Agora Bazilikası Kazısında Bulunan Geç Antik Çağ (M.S.3.-M.S.7. Yüzyıl) Sikkeleri / Late Antique Coins Found in the Agora-Basilica of Kelenderis in 2008

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Kasım OYARÇİN

Cinsiyet Tüketici Karar Verme Tarzlarını Farklılaştırır mı?

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Tülay YENİÇERİ, Belkıs Dilek Özbezek

İKTİSAT BİLİMİ, BİLGİ KURAMI VE BİLİMSELLİK TANIMININ ÇEŞİTLİLİĞİ : İKTİSATÇILAR ARASINDA YAPILAN BİR ANKETİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tülay ARIN

Türkiye’de yetişen Sahil Sekoyası (Sequoia sempervirens Lamb. Endl.) odununun fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri

Bartın Orman Fakültesi Dergisi

Cengiz GÜLER, Şemsettin KULAÇ, Ömer ÖZYÜREK

Köylerin Kentleştiği Kentlerin Köyleştiği Türkiye’de Dindarliğin Sosyolojisi

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

İ. TORUN

Köpeklerde Burun Boşluğundan Pseudomonas aeruginosa’nın İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Seyfullah ZEYREK, Göksel ERBAŞ