Musa KADIOĞLU

Kitap kritiği: Menderes Nysa’sı Gerontikon’u Musa Kadıoğlu, Das Gerontikon von Nysa am Mäander. Mit Beiträgen von Wolfgang Blümel, Yusuf Kağan Kadıoğlu, Selma Kadıoğlu, Canan Özbil und Rahşan Tamsü Polat (Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft; Philipp von Zabern 2014). VIII, 84 resimle birli

Anadolu

2017-Sayı: 43

213-216

159

Benzer Makaleler

Latest Insights on the Etiology and Management of Primary Adrenal Insufficiency in Children

Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology

Tülay GÜRAN

Nassif Mallouf ve üç dilli rehber kitabı: Rehber-i elsine-yi selâse: Fransevî ve İngilizî ve Türkî

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yakup YILMAZ, Ceylan DOĞAN

AKKARAMAN IRKI KOÇLARDA BAŞLICA SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER

Livestock Studies

Ongun UYSAL, Umut TAŞDEMİR, Hüseyin KİNET, İbrahim ÖZCAN

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Algılarının ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sevim SEVGİ, Zeynep YAKIŞIKLI

BİREYLERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINDA KADINA BAKIŞ AÇILARINA ETKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Burcu YERLİKAYA, Selay, ASLAN TOLGA OCAL

Gebelikte nadir görülen ve başarılı yönetilen spontan pnömotoraks: olgu sunumu

Genel Tıp Dergisi

Fatma YAZICI YILMAZ, NEFİSE NAZLI YENİGÜL, Pınar YALÇIN BAHAT

VAGATOMİ VE SEMPATEKTOMİ UYGULANAN RATLARDA DUODENUM’DA GÖZLENEN MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ

Sağlık Bilimleri Dergisi

Nihat EKİNCİ, Kazım KIRKPINAR, Niyazi ACER

Radikal prostatektomi örneklerinde perinöral yayılımın (İnvazyon) varlığı ve tümör hacminin biyokimyasal progresyonu öngörmedeki yeri

Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology

C. ADAYENER, T. ŞENKUL, K. KARADEMİR, K. BAYKAL, C. İŞERİ, D. ERDEN