Kaan YILMAZ, Ali Rıza TOSUN

AHMET VEFİK PAŞA’NIN LEHÇE-İ OSMÂNÎ’SİNDE TANIMI BULUNMAYAN MADDELER ÜZERİNE

ON THE UNDEFINED HEADWORDS OF AHMET VEFIK PASHA’S LEHÇE-i OSMÂNÎ

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi

2021-Cilt: 14 - Sayı: 33

401-409

Lehçe-i Osmânî, lexicography, Ottoman lexicography, headword, undefined headwords

7212

Benzer Makaleler

Türkiye’de Eğitim Kademelerinin Bireysel Getirileri: Panel Veri Setinden Kanıtlar

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Merve KURT, Erdal GÜMÜŞ

G. DOERFER, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, Unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischen Geschichtsquellen vor allem der Mongolen und Timuridenzeit – Bilhassa Timurî’ler ve Moğollar devrinin Farsça yazılmış tarihî kaynaklarına fazlaca önem vermek suretiyle Yeni Farsça

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten

Saadet ÇAĞATAY

İran Azerbaycanı’nda (Urmiye’de) “sayalar” ve “sayaçılar

Turkish Studies (Elektronik)

Talip DOĞAN

The new empirical magnitude conversion relations using an improved earthquake catalogue for Turkey and its near vicinity (1900-2012)

Turkish Journal of Earth Sciences

Filiz Tuba KADİRİOĞLU, Recai Feyiz KARTAL

Educational Radio in India

Turkish Online Journal of Distance Education

R. V. VYAS, R. C. SHARMA, Ashwini KUMAR

An investigation of the relation between pre-service EFL teachers’ emotions and their approaches to teaching

Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi

Özkan KIRMIZI, Arif SARIÇOBAN

Contributions to the bryoflora of Ilgaz Mountains, Yenice Forests, Turkey

Biological Diversity and Conservation

SERHAT URSAVAŞ, Gökhan ABAY

Tarımsal Arazi Maliklerinin Arazi Toplulaştırma Projelerinin Çeşitli Aşamalarındaki Davranış ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Çanakkale İli Örneği

Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi

İlker KARAÖNDER, Aydın GÜREL