İlker ÇÖLTÜ

CANAN TAN VE NUR İÇÖZÜ’NÜN BELLEK ROMANLARINDA GÖÇ VE AŞK MÜBADELESİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA

A COMPARISON OF MIGRATION AND LOVE EXCHANCE IN MEMORY NOVELS, CANAN TAN AND NUR İÇÖZÜ

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi

2021-Cilt: 6 - Sayı: 1

222-246

Affection, Immigration, Alienation, Love, Exchange, Memory Novel

2913