Cumali BOZPİNAR

İBNİ HALDUN’A GÖRE DEVLETİN ÇÖKÜŞÜNÜN ANALİZİ: ADALET DAİRESİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

ANALYSIS OF THE STATE’S COLLAPSE ACCORDING TO IBNI KHALDUN: AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF THE JUSTICE CIRCLE

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2021-Cilt: 4 - Sayı: 2

86-93

Ibn Khaldun, Collapse, Justice Circle

2738