Elif AKYOL, Yıldız UZUN

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Alan Yüksekokul Öğrencilerinin Bilişim Güvenliği Farkındalığı: Ufuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Örneği

Information Security Awareness of Vocational School Students Taking Information and Communication Technology Course: Ufuk University Vocational School of Health Sample

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2021-Cilt: 10 - Sayı: 19

69-83

Information Technologies, Information Security, Awareness, Secure Internet Usage

6215