Muammer Semih İRTEŞ, Ali Fuat BAYSAL

II. Bayezid Dönemi Kalemişlerinde Bir Üslûp: Yaprak Çıkıntıları

An Interior Design Style in the Bayezıd II Period: Leaf Protrusions

İSTEM

2021-Sayı: 37

125-140

Kalemişi, Yaprak Çıkıntısı, Muradiye Türbeleri, Bursa Üslubu, Tezyinat.

Interior design, Leaf protrusion, Muradiye Tombs, Bursa style, Decoration

119 55

7