Recep BENZER, SEMRA BENZER

Yeraltısuyu ve Yüzey Sularının Nitrat Kirliliği Tahmini: Kütahya Örneği

Forecasting the Nitrate Pollution of Groundwater and Surface Waters: Kütahya Example

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

2018-Cilt: 8 - Sayı: 1

279-287

Kütahya, Nitrat, Yapay sinir ağları, Yeraltı suları, Yüzeysel sular

Kütahya, nitrat, yapay sinir ağları, yeraltı suları, yüzeysel sular

47 47

7