SELÇUK ÖZDOĞAN, Yusuf Emrah GERGİN, Ali Haluk DÜZKALIR, Nail DEMİREL, MURAT KÖKEN

MEASUREMENT OF LUMBAR INTERVERTEBRAL DISC HEIGHTS BY COMPUTED TOMOGRAPHY: MORPHOMETRIC STUDY

LOMBER DİSK ARALIKLARIN YÜKSEKLİKLERİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE ÖLÇÜMÜ: MORFOMETRİK ÇALIŞMA

Journal of Turkish Spinal Surgery

2015 - Cilt: 26 - Sayı: 4

291 - 294

6 12