ZEKİ YÜKSEKBİLGİLİ

Marka Beğenilirlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması

The Turkish Adaptation of the Brand Likeability Scale: A Validity and Reliability Study

Journal of Yasar University

2017-Cilt: 12 - Sayı: 46

171-180

2413

Benzer Makaleler