REHA GİRGİN

Which Factors Affect the Hospital Re-admission After Treatment Approaches to Urethral Strictures?

Üretra Darlıklarında Tedavi Yaklaşımlarına Göre Hastaneye Tekrar Başvuruyu Etkileyen Faktörler

Journal of Urological Surgery

2017 - Cilt: 4 - Sayı: 4

171 - 176

4 2