Hüsnü SÜSLÜ, MURAT KÖKEN, SELÇUK ÖZDOĞAN, Mehmet TİRYAKİ, Ali Haluk DÜZKALIR

COCCYDINIA: PAIN MANAGEMENT WITH RADIOFREQUANCY THERMOABLATION OF GANGLION IMPAR

KOKSİDİNİ: İMPAR GANGLİONUNUN RADIOFREKANS TERMOABLASYONU İLE AĞRI TEDAVİSİ

Journal of Turkish Spinal Surgery

2015 - Cilt: 26 - Sayı: 3

229 - 236

6 4