Benzer Makaleler

Okul Öncesi Sınıfında Olumlu Eğitim İklimi Geliştirmek için Durum Çalışması ile Çözüm Arayışı

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi

Canan ÜNLÜ, Zelha Tunç PEKKAN

ÇOK DİLLİ KAPADOKYA MOBİL TURİST REHBERLİĞİ BİLGİ SİSTEMİ ÖNERİSİ

Verimlilik Dergisi

Akın ÖZEN

Ebeveynlik biçimleri ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkilerde kişilerarası şemaların aracı rolü: Şema odaklı bir bakış

Türk Psikiyatri Dergisi

GONCA SOYGÜT PEKAK, Zehra ÇAKIR

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE İSTİHDAM ARASINDAKİ İLİŞKİ: 1989-2011 DÖNEMİ İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Gülbahar ÜÇLER, Oktay KIZILKAYA, Ümit BULUT

Süreç Madenciliği Araçları Karşılaştırması

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi

Ufuk ÇELİK, Eyüp AKÇETİN

Bir diş hekimliği fakültesine başvuran hastalarda oral mukozal lezyonlar ve kanserlerle ilgili farkındalığın ve yaklaşımın değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Sinem SIRLI YILMAZTÜRK, Esin BOZDEMİR (HAŞTAR)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Türkiye İstatistiki Bölge Birimlerine Göre Evrensel Fen Okuryazarlık Düzeyi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Şendil CAN, Cüneyd ÇELİK

Farklı Kalınlıkta UYPB Laminelerin Eğilme Kapasitesine Katkısının İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

Esra Gökçe SAĞIR, HASAN MURAT TANARSLAN, Reza JAHANGİRİ, ÇAĞLAR YALÇINKAYA