Fatma SÖNMEZ

Yahya Kemal Beyatlı’nın “Gece” ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Gül” Adlı Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

A Comparative Analysis on Poetry of Yahya Kemal Beyatlı’s “Gece” and Ahmet Hamdi Tanpınar’s “Gül”

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

2021-Sayı: 71

195-214

Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, "Night", "Rose, Comparative Literature

5230

Benzer Makaleler

REPRESENTATION OF FEMALE EVIL AS AN INSTRUMENT FOR SATIRE ON POLITICAL VIOLENCE: MARTIN McDONAGH'S THE LIEUTENANT OF INISHMORE

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İmren YELMİŞ

Trabzon’da Modernleşmenin Simgesi Olarak Meydan-ı Şarkî

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Murat KÜÇÜKUĞURLU

Düşey Düz Borulu Yoğuşturucularda Isı Taşınım Katsayısının Deneysel Olarak İncelenmesi

Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi

Gökhan ARSLAN, Nurdil ESKİN

Adapting the Media and Technology Usage and Attitudes Scale to Turkish

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri

HASAN ÖZGÜR

How and When to Use Which Fit Indices? A Practical and Critical Review of the Methodology

Istanbul Management Journal

Murat YAŞLIOĞLU, Duygu TOPLU YAŞLIOĞLU

Alçak gerilim ekspres fider uygulaması ile sezonsal yüklenme farkları yüksek olan dağıtım transformatörlerin boşta kayıplarının azaltılması

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Osman Bülent TÖR, Mahmut Erkut CEBECİ, Naile KAŞ, Melih GÖKTEPE, Emrah KALKAN, Seyit Cem YILMAZ, Aşkın GÜNDOĞDU, Ali Nezih GÜVEN

Treatment Outcomes of Postmenopausal Osteoporosis in Patients with Stable Hypothyroidism: A 5-Year Follow-up Retrospective Study

Erciyes Medical Journal

Volkan YILMAZ, EBRU KARACA UMAY, İbrahim GÜNDOĞDU, Nihal TEZEL

Doğu Anadolu' da yayılış gösteren Veronica L. (Scrophulariaceae) cinsine ait Beccabunga Dum. seksiyon üyelerinin revizyonu

Ot Sistematik Botanik Dergisi

Fazlı ÖZTÜRK, Avni ÖZTÜRK