Mutlu DEĞER, Volkan İZOL, Fesih OK, Yıldırım BAYAZIT, Nihat SATAR, İbrahim Atilla ARIDOĞAN

Comparison of Efficacy and Safety of Isolated Single Different Calyx Accesses in Percutaneous Nephrolithotomy

Perkütan Nefrolitotomide İzole Tek Farklı Kaliks Girişlerinin Güvenliği ve Etkinliğinin Karşılaştırılması

Journal of Urological Surgery

2019-Cilt: 6 - Sayı: 4

289-294

1510