Burak AYDEMİR

II. Dünya Savaşı Sonrasında (1945-1950) Türkiye'nin İktisadî Durumu ve Sosyal Hayatta Yaşanan Gelişmeler

TURKEY'S ECONOMİC SITUATION AND SOCIAL LIFE AFTER THE WORLD WAR II (1945-1950)

İçtimaiyat

2021-Cilt: 5 - Sayı: 1

73-89

İkinci Dünya Savaşı, Türk Ekonomisi, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Karaborsa, Hayat Pahalılığı, Marshall Planı

World War II, Economy of Turkey, The Law on Distribution of Land to Farmers, Black-Marketing, Cost of Living, Marshall Plan

346239112