Saadet Ela PELENK

Özgeci Davranışın Sosyal İnovasyona Etkisi: Teknoloji Sektöründe Bir Araştırma

The Effect of Altruistic Behaviour on Social Innovation: A Research in the Technology Sector

Journal of Yasar University

2019-Cilt: 14 - Sayı: 0

124-132

2461