Evren KARAALİ, Fırat SEYFETTİNOĞLU

ADJACENT SEGMENT DEGENERATION AFTER DECOMPRESSION AND FUSION SURGERY FOR DEGENERATIVE LUMBAR SPINAL STENOSIS: A RETROSPECTIVE COMPARATIVE EVALUATION

Journal of Turkish Spinal Surgery

2020 - Cilt: 31 - Sayı: 4

229 - 233

9 4

Benzer Makaleler

1957 FETHİYE DEPREMİ VE BÖLGEYE ETKİLERİ

Turkish Studies (Elektronik)

RECEP ARSLAN

ÜLKEMİZDE TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI VE MUHTEMEL GELİŞMELER

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Faruk ANDAÇ

G. DOERFER, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, Unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischen Geschichtsquellen vor allem der Mongolen und Timuridenzeit – Bilhassa Timurî’ler ve Moğollar devrinin Farsça yazılmış tarihî kaynaklarına fazlaca önem vermek suretiyle Yeni Farsça

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten

Saadet ÇAĞATAY

ADMINISTRATION OF BONE MARROW DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS MODULATE TLR EXPRESSION DURING LIVER REGENERATION

Trakya University Journal of Natural Sciences

Hande KOCAK, Zeynep TOKCAER-KESKİN, Burcu İNSAL, İhsan GURSEL, Kamil Can AKÇALI

An inequality on diagonal $F$-thresholds over standard-graded complete intersection rings

Turkish Journal of Mathematics

Jinjia LI

ÖRGÜTLERDE PERFORMANS YÖNETİMİ İLE İŞGÖRENLERİN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Çiğdem MERCANLIOĞLU

TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARININ (TSGŞ) HUKUKİ NİTELİĞİ SORUNU VE BU BAĞLAMDA TSGŞ EK-1,2,3’ÜN UYGULANMASINDAKİ SORUN VE SONUÇLAR

Banka ve Finans Hukuku Dergisi

Tülay PARLAK

ÇOCUKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ANNELERE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNA YÖNELİK FARKINDALIK EĞİTİMİ

Turkish Studies (Elektronik)

KAZIM BİBER, Hülya CANKORUR, Zehra Nur AKÇAY, Berfu ŞUMNULU