Benzer Makaleler

Cilt.VIII - Sayı 2 Aralık 2006

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN SATIN ALMA KARAR TARZLARI ÜZERİNE ETKİSİ: BEYAZ EŞYA ÜRÜNLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ezgi KARATAŞ YÜCEL

Fotovoltaik Güneş Pillerinde Saydam Ön Kontak Olarak Kullanılabilecek ZnO:Al Filmlerinin İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

Sema KURTARAN, İdris AKYÜZ, Ferhunde ATAY

Fizik Dersi Öğretiminde Öğretmen Tutumlarının Önemi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özden Tezel, Azmi Gençten, Ramazan Abacı

ALTERNATİF PARA POLİTİKASI STRATEJİSİ OLARAK NOMİNAL GSYİH HEDEFLEMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Fatih MANGIR, Cemil ERTEM

Ectopic pregnancy reimplanted to douglas pouch after tubal abortion: A case report

GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

İbrahim ALANBAY, S. Temel CEYHAN, KAZIM GEZGİNÇ, K. Emre KARAŞAHİN, Uğur KESKİN, Ali ERGÜN, İskender BAŞER

İLKÖĞRETİM 4.−7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİ İLE SOSYAL DESTEK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi

ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR, HAVVA TEL

Performans Teori'nin Aytıslara uygulanması ve Konısbay'ın Şınbolat'la yaptığı aytısta söyleyici, genel dinleyici, keşif ve düzenleme

Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Lazzat URAKOVA