MEHMET ATALAN

TARİKAT SİLSİLELERİNDE CA'FER-İ SÂDIK'IN YERİ*

The Function of the Ja'far al-Sâdıq in the Silsilas of the Sufi Orders

EMakalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

2016 - Cilt: 9 - Sayı: 2

139 - 161

4 5

Benzer Makaleler

İçindekiler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mehmet BAHAR, Sevilay KİLMEN, Dil EDİTÖRLERİ, Salih Kürşad Dolunay TÜRKÇE, Selmin Söylemez İNGİLİZCE, Nuh YAVUZALP, Uğur ALPAGUT, Murat ALTUN, Yasemin AYDOĞAN, Cemal AVCI, Soner DURMUŞ, Nesrin KALYONCU, Metin ORBAY, Murat ÖZBAY, Mehmet TAŞPINAR, Türkan ARGON, Zeki ARSAL, Bayram BIÇAK, Bahri AYDIN, M

Effect of repetition coding on the BER performance of interleave-division multiple access systems

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science

MEHMET BİLİM, NURİ KAPUCU, İBRAHİM DEVELİ

İbn Kesir’de Mucize Anlayışı

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Ahmet ÖZDEMİR

II. Meşrutiyet'in İlk Yıllarında İttihat Ve Terakki Cenıiyeti'nin Eğitim Politikası Ve Rumlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Hasan Taner KERİMOĞLU

The Preferences of Settled Foreigners towards Domestic and Foreign Branded Products: The Case Stdudy of Antalya and Fethiye Region

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi

Mustafa GÜLMEZ, Abdullah USLU, Özgür DAVRAS, Edina AJANOVİC

Louîs-Jacques-Mandé Daguerre Ve Charles Marie Bouton’un Dioraması Ve Tarihsel Kökenleri

Sanat Tarihi Dergisi

Burcu BÖCEKLER

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Gaye KIRAY

A Critical Assessment of Measures to Improve Energy Efficiency in Containerships

Gemi ve Deniz Teknolojisi