BÜLENT YAĞMUR, Şenay AYDIN

Topraktan ve Yapraktan Çinko Uygulamalarının Marul (Lactuca sativa L.) Bitkisinin Gelişmesi ve Bazı Mineral Madde Kapsamı Üzerine Etkisi1

The Effects of Soil and Foliar Zinc Applications on Development and Some Mineral Matter Contents of Lettuce Plant (Lactuca sativa L.)

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi

2013 - Cilt: 23 - Sayı: 2

36 - 43

15 10