Ünal KARİK, Ayşe Canan SAĞLAM, MİNE KÜRKÇÜOĞLU

Güney Marmara Florasındaki Adaçayı (Salvia tomentosa Mill.) Populasyonlarının Bazı Morfolojik ve Kalite Özellikleri

Some Morpholocigal and Quality Characteristics of Sage (Salvia tomentosa Mill.) Populations in South Marmara Region

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi

2013 - Cilt: 23 - Sayı: 2

9 - 20

7 11

Benzer Makaleler