ŞAFAK NARBAY, M. Enes YILDIZ

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE TİCARİ İŞLETME REHNİNDE “REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ”NİN DİĞER SİCİLLERLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

An Evaluation On the Relationship Between “The Chattel Mortgage Registry” at a Pledge Over a Commercial Enterprise and Other Registers within the Perspective of the Law on Chattel Mortgage in Commercial Transaction

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi

2018 - Cilt: 34 - Sayı: 4

37 - 90

5 3