Burak Ergün TATAR, Caner GELBAL, Melihcan SEZGİÇ, Perçin KARAKOL, Can USLU, Selva KABUL

A Rare Case: Malignant Granular Cell Tumor in Axillary Region

Nadir Bir Olgu: Aksiller Bölgede Malign Granüler Hücreli Tümör

Bağcılar Tıp Bülteni

2019 - Cilt: 4 - Sayı: 4

106 - 109

11 6