Orkhan MUSAKHANOV

Sofyalı Bâlî Efendî’nin Kazâ ve Kaderin Sırlarıyla İlgili İsmi Meçhul Risâlesi: Yemenli Bir Yahudinin Kader Sorusuna Vahdet-i Vücûd Bakış Açısından Cevap

Bali Efendi the Sophian’s Treatise on the Secrets of Decree and Predestina-tion: A Jewish Yemenite’s Response to the Question of Predestination from the Perspective of Wahdat al-Wujud

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

2020 - Cilt: 10 - Sayı: 1

245 - 270

9 6