MEHMET DEMİR, EMRE ATAY, Nurten SERİNGEÇ, ATİLA YOLDAŞ, MUSTAFA ÇİÇEK, Rodi ERTUĞRUL, BÜLENT GÜNERİ

Intervertebral disc heights and concavity index of the lumbar spine in young healthy adults

Anatomy

2018 - Cilt: 12 - Sayı: 1

33 - 37

5 2

Benzer Makaleler

KLASİK GİTAR İCRACILARININ AKRİLİK TIRNAK KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Eurasian Journal of Music and Dance

Kaan ÖZTUTGAN

Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığında Aksiyel Spondiloartrit Alt Grupları Arasında Klinik Bulguların ve Patojen Mutasyonların Karşılaştırılması

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Koray AYAR, Selime ERMURAT, Dilara TOKA, Esra KÖSEGİL ÖZTÜRK

Mustafakemalpaşa (Bursa)'da sanayi domateslerinde Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera: Noctuidae)'ya karşı ilaçlama zamanının saptanmasında feromon tuzaklarından yararlanma olanakları Studies on the possibilities of using pheromone trap for the determination of application time against Helicov

Türkiye Entomoloji Dergisi

Yusuf KARSAVURAN, Enver DURMUŞOĞLU

KLİNİK ÖRNEKLERDEN MİKOBAKTERİ TÜRLERİNİN İZOLASYONUNDA KLASİK TANI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ve PRİMERANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ

Sağlık Bilimleri Dergisi

Olkar ABDULMAJED, A. Nedret KOÇ, Aslıhan GÜLTEKİN, M. Altay ATALAY, Hüseyin KILIÇ

Antropojenik İklim Değişikliğine Bağlı Deniz Seviyesi Değişiminin Sinop Yarımadası’na Olası Etkileri

Afet ve Risk Dergisi

Yusuf Mert ÜSTÜN

Sıcak Plaka Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmiş Benzer ve Benzer Olmayan Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Bağlantıların Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

Nahit ÖZTOPRAK

İmparatorlar Yataklarında Ölmezler

Tarih İncelemeleri Dergisi

Fik MEJİER

“Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması: Vergiye Farklı Bir Başkaldırı Örneği”

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ali Rıza GÖKBUNAR