Teberdar ÇALIŞKAN, AYHAN AYDIN, İBRAHİM ORTAŞ, S. Metin SEZEN, Mirhan EKEN

Kısıtlı Su ve Mikoriza Uygulamalarının Genç Kütdiken Limonunun Gelişimi Üzerine Etkileri

Effects of Aplication of Limited Water and Mycorrhiza on the Growth of Young Kütdiken Lemon Tree

Alatarım

2017 - Cilt: 16 - Sayı: 2

28 - 36

6 6

Benzer Makaleler

Remarques sur l'education feminine au siecle des Lumieres et Madame d'Epinay

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Sibel BOZBEYOĞLU

ARZA VE MAHİYETİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ZİYA ŞEN

STAJYER ÖĞRENCİLERİN UYGULAMADA MATEMETİK DERSİ İŞLENİŞ BASAMAĞINDA

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

VELİ TOPTAŞ, Öğr. Gör. Ali Rıza ERDEM

Suç işledikleri iddiasıyla muayeneye gönderilen çocuk ve ergenlerde sosyodemografik ve klinik özelliklerin değerlendirilmesi

Adli Tıp Bülteni

Gamze AKYÜZ, Yücel Fatma BEYAZTAŞ, Nesim KUĞU, Enver ANALAN, Orhan DOĞAN

Storage stability of aerobically packaged extended dehydrated chickenmeat rings at ambient temperature

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

BIDYUT PRAVA MISHRA, GEETA CHAUHAN, SANJOD KUMAR MENDIRATTA, PRASANA KUMAR RATH, RENUKA NAYAR

CEBİRSEL SÖZEL PROBLEMLERDE UYGULANAN ÇÖZÜM STRATEJİLERİNİN VE YAPILAN HATALARIN ANALİZİ: ORTAOKUL ÖRNEKLEMİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ayten Pınar Bal, Ahmet Karacaoğlu

Çağdaş Seramik Sanatında Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Tipografi Kullanımı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Oya AŞAN YÜKSEL, Eren Evin KILIÇKAYA BOĞ

Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Yönteminin Lise Öğrencilerinin Fizik Özyeterlik İnançları Üzerindeki Etkileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Salih DEMİRCİOĞLU, Gamze SEZGİN SELÇUK