Sevda ÖZMEN, Kader MERT

Brakiterapi Alan Serviks ve Endometrium Kanserli Hastalarda Cinsel İşlevsellik ve Etkileyen Faktörler

Sexual Function and Influencing Factors in Individuals Receiving Brachytherapy for Cervical and Endometrial Cancers

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

2020 - Cilt: 7 - Sayı: 2

180 - 187

13 7

Benzer Makaleler

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Algısının Öğrenme Motivasyonu Üzerine Etkisi: Ulusal Aşçılık Kampı Mengen Örneği

Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Mehmet CAN, Berker ÇİFTÇİ

Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi İçerisinde Kavram Karikatürleri: Bir Etkinlik Örneği "Isınan Taneciklerin Dansı”

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Ali Günay BALIM, Huriye Deniş ÇELİKER, Sevinç KAÇAR, Ertuğ EVREKLİ, Suat TÜRKOĞUZ, Didem İNEL, Erkan ÖZCAN, Ümmühan ORMANCI

Phytochemical Properties of Some Blackberry Genotypes Grown in Van Ecology

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

NALAN TÜRKOĞLU, MÜTTALİP GÜNDOĞDU, Akgül TAŞ, SELMA KURU BERK, Onur TEKİN

FAİK AHMED BEY'E GÖRE MİLLİ MÜCADELE'DE PONTUS MESELESİ VE PATRİKHANENİN FAALİYETLERİ

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Asuman DEMİRCİOĞLU

Yönetici işlev bozukluklarının tanılaması, değerlendirmesi ve erken müdahalesi konusunda vaka çalışması

International Journal of Early Childhood Special Education

Lynn A. Ciccantelli And Shernavaz VAKİL, Shernavaz VAKİL

Belediyelerde İşçi İstihdamı Kronolojisi

Emek Araştırma Dergisi

Selçuk ERTAN

İstanbul’da Bir Köpekte İlk Dioctophyma renale (Goeze, 1782) Olgusu

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

Ayşen GARGILI

Kültürün Öznesi ve Nesnesi Olarak Kadın: Kadın İlmihalleri Örneği

Dini Araştırmalar

Rabiye ÇETİN