Osman ÇEVİK, Canan KIRMIZI

Z KUŞAĞINDA BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ÖZNEL MUTLULUĞA ETKİSİ: ÖZ ŞEFKATİN ARACI ROLÜ

THE EFFECT OF GENERATION Z MINDFULNESS ON SUBJECTIVE HAPPINESS: MEDIATING ROLE OF SELF COMPASSION

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2020 - Sayı: 20

183 - 202

9 30

Benzer Makaleler

CUMHURİYET DÖNEMİ MEVLEVİLİĞİNDE YAPISAL DÖNÜŞÜMÜN KAYNAKLARI VE GÜNÜMÜZ MEVLEVİLİĞİ

Muhafazakar Düşünce Dergisi

İ̇brahi̇m KAYGUSUZ

AMERİKAN KURALI: ASLAN PAYINI ALIR

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

James R. MAXEINER

HZ. PEYGAMBER’İN İNSAN VE DÜNYA TASAVVURUYLA BESLENEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNSAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI The Reflection on Human Relationships His Personality Characteristics That Fed With The Human and World Conception of The Prophet Muhammed

BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hizir YAĞCI

The distortionary effects of sterilised reserve accumulation on domestic credit markets: Evidence from Uganda

Central Bank Review

Jimmy Apaa OKELLO, Beatrice K. MKENDA, Eliab LUVANDA

GÜNÜMÜZ KIPÇAK TÜRK LEHÇELERİNDEN KARAÇAY-MALKAR, KAZAK, KIRGIZ, KUMUK, NOGAY VE TATAR TÜRKÇESİNDE -A VE -Y ZARF-FİİL EKLERİNİN -mAğA İŞLEVİYLE KULLANILIŞI ÜZERİNE

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Mustafa TANÇ

Ilgaz Dagı Güney Yamacındaki Farklı Orman Kuruluslarındaki Toprak Özelliklerinin Degisimi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

Ceyhun Göl, Semih Ediş

Dünya Sosyal Forumu Ahlaki Bir Eylem midir?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Duygu İLHAN

Çukurova'da Yaprakpireleri [Asymmetrasca decedens (Paoli) ve Empoasca decipiens Paoli (Homoptera: Cicadellidae)]'nin bazı pamuk çeşitlerindeki populasyon gelişmesi Population development of leafhoppers [Asymmetrasca decedens (Paoli) and Empoasca decipiens Paoli (Homoptera: Cicadellidae)] on some cot

Türkiye Entomoloji Dergisi

Ekrem ATAKAN, Kenan BOYACI, Oktay GENÇER