Selay DOGAN, Gülat ÇAĞLAR

In Vitro Shoot Proliferation via Immature Embryos of Iris kirkwoodiae Chaudhary

Iris kirkwoodiae Chaudhary Olgunlaşmamış Embriyoları ile In Vitro Sürgün Çoğaltımı

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi

2018 - Cilt: 28 - Sayı: 2

48 - 54

7 6