Melek HALİFEOĞLU

HANGİ HEGEMONYA PROJESİ? ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’NİN SERMAYE BİRİKİMİYLE İMTİHANI

WHICH HEGEMONY PROJECT? THE JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY AND THE CHALLENGES OF CAPITAL ACCUMULATION IN TURKEY

Alternatif Politika

2019 - Cilt: 11 - Sayı: 0

120 - 148

5 5

Benzer Makaleler

Imaging features of leadless cardiovascular devices

Diagnostic and Interventional Radiology

Jesse M. CONYERS, Prabhakar RAJİAH, Richard AHN, Sunny ABBARA, Sachin S. SABOO

A Comparison of the Actions about Defective Products under the Consumer Protection Act 1987 and Common Law Actions about Negligently Manufactured Products in the UKİngiltere'de 1987 Tarihli Tüketicinin Korunması Kanununa Göre Ayıplı Mallara İlişkin Açılan Davalarla İçtihat Hukukuna Göre İhmal Sonucu

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi

 h. Gökçe TÜRKOĞLU

Veri Tabanlı Pazarlama Faaliyetlerinin Müşteri Sadakatine Etkisi: Kuşadası’ndaki 4 ve 5 Yıldızlı Otel Yöneticileri Üzerine Bir Uygulama

Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Muhammed BAYKAL, Ahu AYYILDIZ

-ası/-esi Gelecek Zaman İsim-Fiil (participium) Ekinin Yapısı Üzerine

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten

Zeynep KORKMAZ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Dış Mekan Kullanım ve Yeterliliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Tarım Bilimleri Dergisi

Ömer ATABEYOĞLU, Yahya BULUT

Bölgesel Kalkınma’da Yönetişim Kavramı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İsmet AKBAŞ

US-guided core needle biopsy under assistance of hydrodissection to diagnose small lymph node metastases adjacent to cervical large vessels

Diagnostic and Interventional Radiology

Zhigang CHENG, Ping LIANG

Activated expression of EsHD1 enhances drought tolerance in tobacco plants via mitigation of reactive oxygen species-mediated membrane damage

Turkish Journal of Botany

Cheng ZHOU, Zhongyou MA, Lin ZHU, Jiansheng GUO, Xianghuan CUI, Jian ZHU, Jianfei WANG