BAŞAR SEVİNDİK, PEMBE EVCİ ÇÜRÜK, Tolga İZGÜ, Zerrin SÖĞÜT, Mehmet TÜTÜNCÜ, NESLİHAN YEŞİM YALÇIN MENDİ

Farklı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Türkiye'de Yetişen Cyclamen persicum Mill. ve Ticari "MelodyF1" Çeşidinde Ovül Kültürü Üzerine Etkileri

Effects of Different Plant Growth Regulators on Ovule Culture of Turkish Cyclamen persicum Mill. and Commercial Variety "Melody F1"

Alatarım

2017 - Cilt: 16 - Sayı: 2

1 - 9

6 4

Benzer Makaleler

Cenab Şehabeddin (2 Nisan 1871-13 Şubat 1934)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Celâl Tarakçı

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE "YENİ ÖZEL SEKTÖR" GELİŞİMİNİN BÜYÜMEYE ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

M. Alper DEMİRBUGAN

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARININ ARIMA YÖNTEMİ KULLANILARAK İLERİ TAHMİNİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

ADEM TÜZEMEN

BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE

Öneri Dergisi

Hasan AYKIN, Mehmet Hasan EKEN

Kamu alacaklarının tahsili hukukunda ihtiyati haciz müessesesi ve ihtiyati hacze karşı açılan davalarda idari yargı yerlerince verilen kararların uygulanması – yargı pratiğinde ve öğretide gözden kaçan bir anayasa'ya aykırılık sorunu (mu?) –

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

SERDAR YILMAZ

High Frequency of Fibromyalgia in Patients With Acne Vulgaris

Archives of Rheumatology

Levent YAZMALAR, TAHSİN ÇELEPKOLU, Ibrahim BATMAZ, Mustafa Akif SARIYILDIZ, Bilal SULA, Mahmut ALPAYCI, İsa AN, Yahya Kemal BURKAN, Haydar UÇAK, REMZİ ÇEVİK

ÇANKIRI İNAÇ KÖYÜ ESKİ CAMİSİ VE ALÇI MİNBERİ

Akademik Hassasiyetler

Betül ÖZCAN BALKIR

Is Neutrophils / Lymphocytes Ratio Affected During 'Migraine Attacks with Aura' in Migraine Patients?

Journal of Basic and Clinical Health Sciences

Mehlika PANPALLI ATEŞ