AHMET ERHAN ÖZDEMİR, CELİL TOPLU, ERCAN YILDIZ, Canan DUMAN, Zekiye SARIGÜL

‘Amankaki’ ve ‘Hachiya’ Trabzon Hurması Çeşitlerinde Sıcak Su Uygulamalarının Burukluğu Önlemeye ve Kaliteye Etkisi

Effect of Hot Water Treatments on Astringency Removal and Quality in Amankaki and Hachiya Persimmon Cultivars

Alatarım

2017 - Cilt: 16 - Sayı: 2

19 - 27

6 3