Murat GÜZEL, Mutlu GÜLTEPE

Türkiye’de Nadir Yayılışı Olan Linum punctatum Presl subsp. pycnophyllum (Boiss. & Heldr.) Gustavsson (Benliketen) İçin Yeni Bir Yayılış Alanı

A New Distribution Area of Linum punctatum Presl subsp. pycnophyllum (Boiss. & Heldr.) Gustavsson

Bağbahçe Bilim Dergisi

2020 - Cilt: 7 - Sayı: 2

29 - 33

4 2