MUHAMMET KERİM AYAR, Emin Orkun OLCAY, CANAN DUMAN

EVALUATION OF CLINICAL OCCUPATIONAL INJURIES IN DENTAL STUDENTS AT THEIR FIRST CLINICAL EDUCATION YEAR

DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK EĞİTİM YILLARINDA MESLEKİ KLİNİK YARALANMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Clinical Dentistry and Research

2019 - Cilt: 43 - Sayı: 2

79 - 86

3 5

Benzer Makaleler

Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Fatih ŞEN, Atnan UĞUR, M. Kadri BOZOKALFA, Dursun EŞİYOK, Kaya BOZTOK

ASKERİ CEZA HUKUKUNDA TİCARETLE İŞTİGAL SUÇU (AsCK Ek Madde 1, 2, 3)

Ceza Hukuku Dergisi

Gökhan Yaşar DURAN

TÜRKİYE FUTBOL LİGLERİNDEKİ ŞİKE OLGUSUNUN İNCELENMESİ VE TÜRK FUTBOLUNA YANSIMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Faruk ALBAY, Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL, Seydi Ahmet AĞAOĞLU, Yavuz Selim AĞAOĞLU

Sistemik Lupus Eritematozus -Lupus Nefriti: Bir Olgu Sunumu

Nefroloji Hemşireliği Dergisi

Funda SOFULU, Elif ÜNSAL AVDAL, Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN, İsmail AYVAZ, Yasemin TOKEM, Sevginar ŞENTÜRK

Antananarivo ilçesinde lise öğrencileri arasında genç yaşta gebelik ve kürtaj

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni

Fidiniaina M RANDRİANTSARAFARA, Barbara E E VOLOLONARİVELO, Ando I F RAMANASE, Barbara Elyan EDWİGE

Orhun Yazıtları’ndan Klasik Şiire Şark ve Garp Kavramı

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Nazire ERBAY

A preliminary survey on software testing practices in Khyber PakhtunKhwa region of Pakistan

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science

Bushra LATIF, Tauseef RANA

RİZE İLİNİN NÜFUS COĞRAFYASI ÖZELLİKLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN ETMENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Serhat ZAMAN, Ogün COŞKUN