Tuğçe OLGUN, Erkan TOPAL, Nazmiye GÜNEŞ, Devrim OSKAY, Aybike SARIOĞLU

Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Beslenmenin Hastalık ve Zararlılarla İlişkisi

The Relationship Between Nutrition and Diseases and Pests in Honey Bees (Apis mellifera L.)

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi

2020 - Cilt: 30 - Sayı: 1

103 - 116

12 11