Erol ÜLKER

OSMANLI SAVAŞ EKONOMİSİ VE BİR MUHALEFET PROGRAMI OLARAK TEMSİL-İ MESLEKÎ: İMPARATORLUĞUN SON YILLARINDA SERMAYEİKTİDAR İLİŞKİLERİ ÜZERİNE NOTLAR

OTTOMAN WAR ECONOMY AND THE REPRESENTATION OF PROFESSIONS PROGRAM: NOTES ON THE STATE-CAPITAL RELATIONS IN THE FINAL YEARS OF THE OTTOMAN EMPIRE

Alternatif Politika

2020 - Cilt: 12 - Sayı: 1

260 - 280

6 3