Cihan ÖZPINAR

KAPİTALİZMDE TOPLUMSAL CİNSİYET VE SINIF İLİŞKİLERİ: TOPLUMSAL YENİDEN-ÜRETİM YAKLAŞIMLARININ BİR ELEŞTİRİSİ

GENDER AND CLASS RELATIONS IN CAPITALISM: A CRITIQUE OF SOCIAL REPRODUCTION APPROACHES

Alternatif Politika

2020 - Cilt: 12 - Sayı: 1

79 - 113

6 1