Celil TOPLU, Müge KAMİLOĞLU, Mustafa KAPLANKIRAN, Ercan YILDIZ

Bazı Trabzon Hurması Türlerinin Anaçlık Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Rootstocks Characteristics of Different Persimmon Species

Alatarım

2019 - Cilt: 18 - Sayı: 2

92 - 99

5 4