Gürol SEYİTOĞLU, Bahadır AKTUĞ, Levent KARADENİZLİ, Bülent KAYPAK, Şevket ŞEN, Nizamettin KAZANCI, Veysel IŞIK, Korhan ESAT, Oktay PARLAK, Baki VAROL, Gerçek SARAÇ, İlker İLERİ

A Late Pliocene - Quaternary Pinched Crustal Wedge in NW Central Anatolia, Turkey: A Neotectonic Structure Accommodating the Internal Deformation of the Anatolian Plate / KB Orta Anadolu’da Geç Pliyosen – Kuvaterner Kıstırılmış Kabuksal Tektonik Kama: Anadolu Levhasının iç Deformasyonunu Üstlenen Bi

Türkiye Jeoloji Bülteni

2009 - Cilt: 52 - Sayı: 1

121 - 154

Neotectonics, Central Anatolia, Seismicity

5 6

Benzer Makaleler

A Rare Case of Incidentally Detected Fused Supernumerary Kidney

Journal of Urological Surgery

Elif GÜNDOĞDU, Emre EMEKLİ

Germline transformation of the olive fruit fly, Bactrocera oleae(Rossi) (Diptera: Tephritidae), with a piggyBac transposon vector

Turkish Journal of Biology

Hanife GENÇ, Marc F. SCHETELIG, Xavier NIRMALA, Alfred M. HANDLER

FACEBOOK BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Ahmet AKIN, İbrahim DEMİRCİ, Serap KARA

ESKİŞEHİR’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN MOTİVASYON FAKTÖRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Şenay LEZKİ, Aytül Ayşe CENGİZ

Influence of leachate on the Oligocene-Miocene clays of the İstanbul area, Turkey

Turkish Journal of Earth Sciences

Sadik ÖZTOPRAK, Davut LAÇİN

Akıllı Telefonların Uygulama İzinleri Üzerine Bir Farkındalık Çalışması

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi

İhsan KARLI, Sema DOĞRU, Yusuf Bahadır DOĞRU

Özdüzenlemenin Dikkat Kontrolü Boyutu: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

Başkent University Journal of Education

YASEMİN DEMİRASLAN ÇEVİK, TÜLİN HAŞLAMAN, Filiz KUŞKAYA MUMCU, ŞAHİN GÖKÇEARSLAN

Major Abdominal Cerrahi Uygulanacak Çocuklarda İntravenöz Parasetamol ve İntravenöz Tramadolün Karşılaştırılması

Cukurova Medical Journal

Aysu DEĞMEZ, Mediha TÜRKTAN, Feride KARACAER, Zehra HATİPOĞLU, Murat GÜNDÜZ