Gökhan ABAY

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Zihni Derin Kampüsü Briyofit Florası (Rize-Türkiye)

The Bryophyte Flora of Recep Tayyip Erdoğan University, Zihni Derin Campus (Rize-Turkey)

Anatolian Bryology

2018-Cilt: 4 - Sayı: 2

72-78

Bryophyte, Rize, Turkey, campus, flora, Turkey

5228